Кандидатстване и прием

Допълнителен прием по бакалавърската програма „Музикални медийни технологии и тонрежисура“:

 І. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ – от 11 до 15 септември 2023 г.

- Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща. Онлайн регистрация – подаване на документи и създаване на кандидатстудентски профил в електронизираната система за регистрация за класиране:

1. При онлайн регистрация за класирането, документите се прикачват по указания в системата начин.

2. Плащането на таксата при онлайн регистрацията е само чрез системата по указания в нея начин. 3. За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ кандидатстудентски номер.

4. Право на участие в класирането се добива след успешно извършена регистрация и получен от системата кандидатстудентски входящ номер.

5. Указанията за кандидатстване онлайн се обявяват на сайта на Университета - http://www.uni-sofia.bg.

6. Дипломи за средно образование, сертификати за владеене на език и служебни бележки с резултат от успешно положени изпити в друго висше училище за учебната 2023/2024 г. се прикачват на обозначените за целта места и по указания в системата начин.

 ІІ. КЛАСИРАНЕ на кандидатите от допълнителния прием:

1. Обявяване на класирането – 19 септември 2023 г.;

2. Записване на новоприетите студенти – 20 и 21 септември 2023 г.

 

Прием в магистърски програми на Богословския факултет:

- 19 юни - 14 септември 2023 г. - за кандидат-магистри, специалисти - обучение по държавна субсидия

- 19 юни - 21 септември 2023 г. - за кандидат-магистри, неспециалисти и за специалисти - обучение срещу заплащане

Информация за необходмите документи, важни срокове, такси, конспект и теми за събеседване може да изтеглите ТУК

 

Прием в магистърскизте програми в направление "Музикални и медийни технологи":

- от 28 август 2023 г. до 17:00 часа на 21 септември 2023 г. 

Кандидатстването в магистърските програми - Музикален артмениджмънт; Аудиовизуален дизайн; Аудиопродукция и мастеринг; Филмова и сценична музика  ще бъдена място в офиса на Филиал Бургас  (НХК, пл.“Тройката“ №1) или чрез изпращане на необходимите документи, сканирани на имейл адрес info@burgas.uni-sofia.bg.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

За магистърска програма "Музикална педагогика" (изнесено обучение в Бургас) се кандидатства онлайн https://fnoi.kmk.uni-sofia.bg при условията публикувани от ФНОИ: https://s.shopeee.com/ZOrT 

Важно!!! Кандидатите за изнесено обучение в Бургас следва да информират Филиал Бургас за своята регистрация като изпратят  входящия си номер на ел.поща: info@burgas.uni-sofia.bg. Програмata ще стартира при група от 6 човека.

 

Прием в магистърските програми на Исторически факултет (изнесено обучение в Бургас) :

от 17 юли изцяло онлайн на адрес: https://hist.kmk.uni-sofia.bg/

Специалности в Бургас: "Музеология", "Античност и средновековие", "Модерна България: държава и общество (края на XIX - нач. на XXI в)", "Digital humanities" - всички специалности са в задочна форма, платено обучение. 

Електронната система за кандидат-магистри ще бъде отворена до 15 септември 2023 г. (17.00 часа) и до 21 септември 2023 г. за платено обучение. 

Важно!!! Кандидатите за изнесено обучение в Бургас следва да информират Филиал Бургас за своята регистрация като изпратят  входящия си номер на ел.поща: info@burgas.uni-sofia.bg. Програмите ще стартират при група от 6 човека.

 

ТАКСИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2023/2024