Програми във филиала

Съинициатор за създаването на филиала на Софийския университет е Община Бургас, която оказва активна подкрепа за развитието на изнесената структура в морския град.

От следващата учебна година се предвижда във филиала да се подготвят студенти по пет специалности от професионално направление „Музикално и танцово изкуство“ за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма и по две специалности от професионално направление „Религия и теология“ за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма. В изнесена форма се предвижда обучение в една задочна бакалавърска и четири магистърски програми в професионално направление "История и археология". Тези специалности не се предлагат от други висши училища в региона.

Бакалавърско обучение:

История и археология

(изнесено обучение)

Приемът в бакалавърската специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ в Бургас се осъществява по избор с оценки от държавен зрелостен изпит по музика, български език и литература и английски и с оценки от дипломата за средно образование по музика, информационни технологии и чужд език (балообразуване).

Приемът в бакалавърската специалност "История" (задочна форма) в Бургас се осъществява с оценки от държавен зрелостен изпит по "История и цивилизации" (ДЗИ1/ДЗИ2) или "Български език и литература" и ДЗИ по английски, немски, френски, испански, италиански, руски език + оценка по история от дипломата за средно образование (балообразуване).

Кандидат-студентите ще имат възможност да се регистрират за класиране в срок от 8.30 ч. на 12 юни до 17.00 ч. на 3 юли 2023 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

На 10 юли 2023 г. ще бъдат обявени резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите. Резултатите от втория и третия етап ще бъдат оповестени съответно на 18 юли и 25 юли 2023 г.

Кандидатите за магистърските програми в направление "Музикално и танцово изкуство", "Религия и теология" и "История и археология" ще могат да подават заявленията си съобразно годишния правилник за прием в образователната и квалификационна степен "Магистър" на СУ.