Софийски университет "св. Климент Охридски"
филиал Бургас

Важни съобщения

Актуално

Историческият факултет на Софийския университет има готовност да разкрие програми за обучение в Бургас

Историческият факултет (ИФ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ има готовност да разкрие специалности във Филиал - Бургас още тази академична година. Това стана ясно по време на работна среща…

виж всички

За филиал Бургас

На 4 януари 2023 г. Министерският съвет на Република България прие решение за разкриване на филиал на Алма матер в Бургас. Това е първото териториално изнасяне в 135-годишната история на най-големият и престижен учебен и научноизследователски център в страната.

Във филиала ще се подготвят студенти по пет специалности от професионално направление „Музикално и танцово изкуство“ за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма и по две специалности от професионално направление „Религия и теология“ за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма. В изнесена форма се предвижда обучение в една задочна бакалавърска и четири магистърски програми в професионално направление "История и археология". Тези специалности не се предлагат от други висши училища в региона.

Акредитация Партньори