Актуално

Плащане на семестриални такси за летен семестър на 2023/2024 уч. г. - чрез СУСИ

Четвъртък, 4 Януари 2024

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2023/2024 учебна година e в интервала 20 декември 2023 г. до: - за задочно обучение - до 19.01.2024 г. - за редовно обучение - до 16.02.2024…

Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 г.

Сряда, 3 Януари 2024

На основание чл. 70, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 32, ал. (1), т. 4 от Закона за висше образование студентите имат възможност да се преместват в…

Академичен календар

Сряда, 3 Януари 2024

Учебна година 2023/2024   ЗАПОВЕД № РД 19-270 / 14.06.2023 г. На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование НАРЕЖДАМ учебната 2023/2024 година да протече при следния…

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” - филиал гр. Бургас обявява конкурси за академични длъжности, в-к "24 часа", бр. 168/18.07.2023 г.

Четвъртък, 14 Септември 2023

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по професионално направление: 8.3. Музикално и танцово изкуство (Звукотехника, Музикални компютърни технологии, Компютърен нотопис ) – един; 8.3. Музикално и танцово…

От 11.09 до 15.09 може да подадете документи за участие в класиранията по допълнителен прием за учебната 2023/2024 година

Петък, 25 Август 2023

Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg

Магистърски програми в СУ в дистанционна форма на обучение

Понеделник, 10 Юли 2023

Магистърски програми в Софийския университет "Св. Климент Охридски", които се предлагат в дистанционна форма на обучение Факултет(и) Магистърска програма в дистанционна форма на обучение Факултет по педагогика ИКТ в образованието…