ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за учебната 2023/2024 г. – 20 и 21 септември 2023 г.

Вторник, 19 Септември 2023

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома-оригинал и копие на диплома за завършено средно образование.
При записване дипломата-оригинал се сверява и се връща на притежателя (респ. пълномощника)

2. Лична карта или изрично пълномощно.

3. Студентска книжка (закупува се от офиса на Филиал Бургас)

4. Формуляр за записване на новоприети студенти.

5. Документ за платена по банков път семестриална такса за обучение. Размерът на семестриалните такси можете да видите ТУК .

6. Две снимки (за документ).

7. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение, не навършили 26 години)

8. Заявка за издаване на електронна студентска карта (разпечатана или в електронен вид):

Студентите заявяват издаване на задължителна студентска карта в Картовата система на адрес https://my.isic.bg

Повече информация за видовете карти и цените им можете да видите ТУК .

При записването си студентите представят разпечатка от системата на заявената студентска карта

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ СТАВА ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:

С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”

Сметка на СУ “Св. Климент Охридски”:

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 

Документите се подават на място в офиса на Филиал Бургас в Културен дом НХК. За допълнителна информация 0885985544.