Възможност за кандидатстване: Академия по предприемачество в земеделието

Вторник, 21 Май 2024

Първата по рода си Академия по предприемачество в земеделието в България и в страните от ЦИЕ ще се проведе в гр. Бургас в периода 10 – 13 септември 2024. Участието в Академията е напълно безплатно, включва обучение (под формата на лекции и семинари) и финансова подкрепа (под формата на награди за успелите кандидати), а участниците ще получат сертификат за успешно завършено обучение. Кандидатстването изисква предварително проектно предложение, което ще бъде доразработено в рамките на Академията. Най-доброто предложение ще бъде отличено с финансова награда в размер на 5000 лева, с която участникът да изгради и/или доразвие своя проект.  

          Сред целите на Академия по предприемачество в земеделието са развитие на младежкото предприемачество и новосъздадени или млади компании от сектор селско стопанство и свързани под-сектори, както и оказване на подкрепа на иновативни концепции, идеи, продукти, услуги или процеси, които развиват потенциала на селското стопанство. 

Партньори на ЦНСССКЦИЕ в реализирането на Академия по предприемачество в земеделието са: Софийски университет „Св.Климент Охридски“ – Стопански факултет и филиал – гр. Бургас на СУ; УНСС – Институт по предприемачество; Аграрен университет – Пловдив; Селскостопанска академия; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Икономически университет – Варна; Национална служба за съвети в земеделието; порталът fininfo.bg, Цифров иновационен хъб Тракия, както и представители на местния бизнес.

Как да кандидатствате:

Могат да кандидатстват за участие както физически, така и юридически лица.

Проектите могат да бъдат в сектор селско стопанство или в свързани подсектори.

За да кандидатстват, участниците следва да попълнят формуляр за участие.

За кандидати – физически лица, формулярът е наличен тук: https://show.forms.app/apaccceec/academy-bg-individual

За кандидати – юридически лица, формулярът е наличен тук: https://show.forms.app/apaccceec/academy-bg-individual-1.

Къде и кога?

Академията ще се проведе в периода 10 до 13 септември 2024 г. в гр. Бургас (Международен конгресен център Бургас).

 Какви са Вашите ползи?

В рамките на Академията се предвижда обучителна програма от ЦНСССКЦИЕ и партньорите по проекта, както и от външни професионални лектори и ментори. Ще бъдат обхванати разнообразни аспекти от областта на предприемачеството, финансирането, управлението на риска и други важни за стартиращите предприятия теми.

Повече информация е налична на адрес: https://china2ceec.org/academy2024/.