Официално откриване на Marine Renewable Energy Academy – инициатива на Стопанския факултет и Филиал Бургас

Четвъртък, 7 Септември 2023