Музикални медийни технологии и тонрежисура

Форма и срок на обучение:

Редовно обучение – 8 семестъра /4 години/.

 

Целева ориентация на специалността.

Специалността „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови звуковитехнологии. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред звуковия дизайнер и тонрежисьор в епохата на съвременните звукови технологии.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Музикални медийни технологии и тонрежисура” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и с професионална квалификация “ Тонрежисьор, Звуков дизайнер, Медиен дизайнер“, се реализират като:

  • тонрежисьори в електронните медии и специалисти в областта на звуковата обработка.
  • тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.
  • музикални редактори и др.